Inspel till klimathandlingsplanen


Återvinningsindustriernas vd Ellen Einebrant kommer att delta i regeringens nationella klimatmöte den 16 juni och vi har också skickat in ett inspel till regeringskansliet inför framtagandet av klimathandlingsplanen.

Återvinningsindustriernas medlemsföretag och det återvunna materialet är centralt för att nå klimatmålen och för omställningen till en cirkulär ekonomi. Genom att samhällets resurser används mer effektivt kan vi bidra till att minska utsläppen av koldioxid kraftigt.

Det sparar alltid energi att använda återvunnet material i stället för nytt, och för vissa material är den utsläppsminskningen hela 95 procent. Vår förhoppning är att Sveriges klimathandlingsplan ska sätta fokus på detta och vi vill särskilt lyfta fram följande tre områden som inspel till framtagandet av planen:

  1. Öka tillgången till de kritiska råmaterial som är avgörande för elektrifieringen.
  2. Säkerställ minskade utsläpp genom en ökad användning av återvunnen plast.
  3. Satsa på laddinfrastruktur, fordon och förnybara bränslen.


Ladda gärna ner hela vårt inspel nedan:

Atervinningsindustriernas-inspel-till-klimathandlingsplanenDownload