Ny tillsynsvägledning om illegal avfallshantering

Naturvårdsverket har publicerat en sammanhållen vägledning kring illegal avfallshantering, något som tidigare inte funnits.

Stödet innefattar en tillsynsvägledning om hur tillsyn kan bedrivas mot misstänkt illegal avfallshantering, bland annat hur avfallsregistret kan användas, vad en polisanmälan bör innehålla och hur en myndighetsgemensam tillsynsinsats kan genomföras.

Återvinningsindustrierna ser positivt på Naturvårdsverkets initiativ, och välkomnar ett mer systematiskt tillsynsarbete mot avfallsbrottslighet.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/illegal-avfallshantering/