Yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet (KN2023/03699) Återvinningsindustriernas position i korthet: Positiva till införandet av ett producentansvar för textil Stöd för att avgifter…

Continue ReadingYttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet