Förslag om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala monopolet

Återvinningsindustrierna har flera synpunkter på den utredning som Naturvårdsverket nyligen har presenterat om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala avfallsmonopolet. Återvinningsindustrierna vänder sig bland annat mot Avfall Sveriges kritik…

Continue ReadingFörslag om att undanta enskilda avfallsströmmar från det kommunala monopolet

Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15, dnr M2022/00841.Sammanfattningsvis saknar vi både förslag kring, och fokus på, materialåtervinningens betydelse för att minska Sveriges…

Continue ReadingMiljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck

Återvinningsindustrierna uppmanar svenska europaparlamentariker att nyansera Waste Shipment Regulation

Tillsammans med Europas återvinningsföretag uppmanar Återvinningsindustrierna europaparlamentarikerna nu att nyansera lagstiftningen om gränsöverskridande avfallstransporter, Waste Shipment Regulation. Den europeiska återvinningsindustrin är kärnan i övergången till en cirkulär ekonomi och klimatneutralitet.…

Continue ReadingÅtervinningsindustrierna uppmanar svenska europaparlamentariker att nyansera Waste Shipment Regulation