Pressmeddelande: Återvinningsindustrierna presenterar förslag för förbättrad miljötillsyn

Återvinningsindustrierna har nyligen genomfört en omfattande undersökning för att analysera effektiviteten av miljötillsynen inom återvinningssektorn. Resultaten presenteras nu i en ny rapport, som innehåller konkreta förslag för att skärpa miljötillsynen…

Continue ReadingPressmeddelande: Återvinningsindustrierna presenterar förslag för förbättrad miljötillsyn