Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt
avfall för vissa enskilda avfallsströmmar.
Vi ser med oro på den trend som kontinuerlig leder mot ökad kommunalisering trots att det inte föreligger några miljö- och hälsomässiga skäl för detta.

Sammanfattningsvis har vi följande synpunkter på utredningens förslag.

Vi föreslår en avreglering av följande strömmar:

  • kontorspapper
  • avfall från detaljhandeln
  • använt matfett (i enlighet med Naturvårdsverkets förslag)
  • avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar


För övriga kommunala avfallsströmmar bör det finnas en möjlighet med ”frival”, dvs att verksamheten kan anlita en annan transportör än kommunen genom en registrering.

Vi välkomnar också utredningens förslag att fortsätta utreda avgränsningar för grovavfallet samt tillstyrker att den kommunala tillsynen inom avfallsområdet behöver utvecklas och förstärkas.

Ladda ner och läs hela yttrandet nedan