ÅI:s remissvar: Naturvårdsverkets redovisning om mikroplaster

ÅI har i sitt remissvar endast valt att fokusera på de frågor som berör återvinningsbranschen eftersom redovisningen är mycket bred.

• Vi saknar ett resonemang i utredningen om generationsmålets övergripande ambition om resurseffektiva och giftfria kretslopp. 

 • Regeringen bör verka för att tydliggöra olika plastdefinitioner i lagstiftningen samt utreda hur en märkning skulle kunna utarbetas för att tydliggöra hur plasten ska hanteras i avfallsledet, både inom EU och globalt. 

• Ecodesign måste stimuleras för att både öka materialåtervinningen av plaster samt öka efterfrågan på återvunnet material. Tillsatta mikro- och nanoplaster ska förbjudas om tillverkaren inte kan bevisa att dessa plaster inte utgör ett miljöproblem i en specifik applikation. 

• Teknikutvecklingar måste stimuleras för att återvinna plaster som har egenskaper som kräver mer avancerad återvinningsteknik. Pyrolys är ett sådant exempel.