EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Återvinningsindustrierna välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förpackningsförordning.
Förslaget är en viktig del av genomförandet av den gröna given och EU:s handlingsplan för en cirkulär
ekonomi.

Återvinningsindustriernas position i korthet:

  • Starkt stöd för kvotplikt för plastförpackningar
  • Starkt stöd för att alla förpackningar ska vara återvinningsbara
  • Tidslinjerna i förordningen bör vara ambitiösa för att driva på övergången till en cirkulär
    ekonomi
  • Använd komposterbar plast endast i ett fåtal applikationer

Ladda ner hela yttrandet nedan