EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förordning om kritiska och strategiska råmaterial, då en säker och hållbar försörjning av kritiska råmaterial är helt centralt om vi ska kunna ställa om till fossilfrihet. Förordningsförslaget är en viktig del av genomförandet av den gröna given.

Vi välkomnar vidare att kommissionens förslag till förordning lyfter fram cirkularitet och återvinningens viktiga roll i en hållbar råvaruförsörjning. En ökad återvinning av kritiska råmaterial minskar negativa miljöeffekter, bidrar till en bättre resurshushållning och säkerställer råvaruförsörjningen, samtidigt som EU:s importberoende minskar.

Återvinningsindustriernas position i korthet:
• Starkt stöd för kvotplikt för vissa kritiska råmaterial i permanenta magneter
• Stöd för att återvinningen ska stå för 15 % av EU:s årliga försörjning av kritiska råmaterial
• Viktigt att snabbspår för tillstånd för strategiska projekt utformas så att andra, för den gröna omställningen, viktiga tillståndsprövningar inte tar längre tid
• Krav gällande insamling, återvinning och kvotplikt behöver följas av krav i annan lagstiftning för att säkerställa återvinning av kritiska råmaterial

Ladda ner Återvinningsindustriernas svar i sin helhet nedan.