Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över remissen av promemorian Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet.

Vi välkomnar förslaget att verksamhet som kommuner och regioner bedriver i egen regi, men som skulle kunna lämnas över till privata utförare, så långt det är möjligt ska följas upp och även i övrigt behandlas på ett likvärdigt sätt som den verksamhet som bedrivs av privata utförare.