Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck


Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15, dnr M2022/00841.

Sammanfattningsvis saknar vi både förslag kring, och fokus på, materialåtervinningens betydelse för att minska Sveriges globala klimatavtryck. Detta trots att en ökad användning av återvunnet material, i stället för jungfruligt, kan spela en nyckelroll i klimatomställningen. En ökad användning av återvunnet material kan innebära enorma energibesparingar och därmed minskade koldioxidutsläpp.

Läs Återvinningsindustriernas yttrande