Yttrande över skatt på plastbärkassar

Återvinningsindustrierna, ÅI, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ”Skatt på plastbärkassar”

Sammanfattning av våra synpunkter:

  • Vi avstyrker förslaget att skatt ska betalas för alla de plastbärkassar som anges i förslaget, oavsett om de innehåller återvunnen plast eller inte.

  • Vi föreslår istället att skatten ska differentieras så att plastbärkassar av återvunnen plast undantas från skatt. Detta för att gynna en effektivare resurshushållning och inte slå undan benen på de återvinningsföretag och den handel som redan idag har övergått till återvunna plastbärkassar.