Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Kriteriet yrkesmässig och kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att motverka illegal avfallshantering och säkerställa en miljömässigt och hälsomässigt korrekt hantering vid transport av avfall. Vi anser att flera av förslagen i Naturvårdsverkets skrivelse är…

Continue ReadingYttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Kriteriet yrkesmässig och kriterier vid prövning av tillstånd för avfallstransport

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder som ökar både insamling och återvinning av elavfall och elutrustning och vi ser positivt på många av förslagen till författningsändringar som Naturvårdsverket föreslår i sin skrivelse. Vi…

Continue ReadingYttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet. Att motverka oseriösa aktörers möjlighet att verka på marknaden är viktigt, både för att minska avfallsbrottsligheten…

Continue ReadingYttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Minska risken att systemet med anmälningsplikt utnyttjas för avfallsbrottslighet

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att driva på materialåtervinningen. Att utnyttja de resurser som finns i material och produkter som finns på marknaden är viktigt inte bara för att nå målen…

Continue ReadingYttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”

Yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet (KN2023/03699) Återvinningsindustriernas position i korthet: Positiva till införandet av ett producentansvar för textil Stöd för att avgifter…

Continue ReadingYttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

Yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar, diarienummer KN2023/03536. Vi anser att det är bra att klargöra ansvaret för den som…

Continue ReadingYttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Naturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag omproducentansvaret för förpackningar; diarienummer KN2023/0273. Sammanfattningsvis delar vi Naturvårdsverkets uppfattning att ändringarna är nödvändiga för attförpackningssystemet ska fungera…

Continue ReadingNaturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förordning om kritiska och strategiska råmaterial, då en…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial