Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar åtgärder för att driva på materialåtervinningen. Att utnyttja de resurser som finns i material och produkter som finns på marknaden är viktigt inte bara för att nå målen…

Continue ReadingYttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse “Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”

Yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet (KN2023/03699) Återvinningsindustriernas position i korthet: Positiva till införandet av ett producentansvar för textil Stöd för att avgifter…

Continue ReadingYttrande över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet

Yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar, diarienummer KN2023/03536. Vi anser att det är bra att klargöra ansvaret för den som…

Continue ReadingYttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Naturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag omproducentansvaret för förpackningar; diarienummer KN2023/0273. Sammanfattningsvis delar vi Naturvårdsverkets uppfattning att ändringarna är nödvändiga för attförpackningssystemet ska fungera…

Continue ReadingNaturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förordning om kritiska och strategiska råmaterial, då en…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

Grovavfall och farligt avfall

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall. Återvinningsindustrierna tillstyrker förslaget till författningsändringar som Naturvårdsverket föreslår i sinskrivelse.Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport att…

Continue ReadingGrovavfall och farligt avfall

EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

 • Post author:
 • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förpackningsförordning.Förslaget är en viktig del av genomförandet av den gröna given och EU:s handlingsplan för en cirkulärekonomi. Återvinningsindustriernas position i korthet: Starkt stöd för…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall