Yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar, diarienummer KN2023/03536. Vi anser att det är bra att klargöra ansvaret för den som…

Continue ReadingYttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Naturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets delredovisning 1 inom Uppdrag omproducentansvaret för förpackningar; diarienummer KN2023/0273. Sammanfattningsvis delar vi Naturvårdsverkets uppfattning att ändringarna är nödvändiga för attförpackningssystemet ska fungera…

Continue ReadingNaturvårdsverkets delredovisning inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial. Vi välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förordning om kritiska och strategiska råmaterial, då en…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial

Grovavfall och farligt avfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall. Återvinningsindustrierna tillstyrker förslaget till författningsändringar som Naturvårdsverket föreslår i sinskrivelse.Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport att…

Continue ReadingGrovavfall och farligt avfall

EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förpackningsförordning.Förslaget är en viktig del av genomförandet av den gröna given och EU:s handlingsplan för en cirkulärekonomi. Återvinningsindustriernas position i korthet: Starkt stöd för…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall