EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna välkomnar EU-kommissionens förslag till ny förpackningsförordning.Förslaget är en viktig del av genomförandet av den gröna given och EU:s handlingsplan för en cirkulärekonomi. Återvinningsindustriernas position i korthet: Starkt stöd för…

Continue ReadingEU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar, NV-01468-22.En välfungerande insamling och återvinning av förpackningar innebär ett…

Continue ReadingErsättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar