Använd det som fungerar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över SOU 2021:26 – Använd det som fungerar, dnr M2021/00774 - en utredning med fokus på återbruk av elektronik och elutrustning.Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter•…

Continue ReadingAnvänd det som fungerar

Ordning och reda på avfallet

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över Promemorian Ordning och reda på avfallet, diarienummer M2021/00207. ÅI anser att tillsynsansvaret för avfallsverksamheter bör organiseras under staten via länsstyrelserna. En sammanhållen statlig…

Continue ReadingOrdning och reda på avfallet

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

  • Post author:
  • Post category:

ÅI ser positivt på många av förslagen i EU:s engångsplastdirektiv och förslagen till åtgärder för en hållbar plastanvändning. Särskilt viktiga är förslagen om att öka förpackningars återvinningsbarhet och användningen av…

Continue ReadingGenomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning