EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna, ÅI, har skickat in ett yttrande över EU kommissionens förslag till reviderad förordningom transporter av avfall COM (2021) 709; diarienummer M2021/02353. Sammanfattande synpunkter på utredningens förslagÅI stödjer de övergripande…

Continue ReadingEU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande till Miljödepartementet över promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. ÅI avstyrker utredningens förslag i sin helhet. Anledningarna till detta…

Continue ReadingEn förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Använd det som fungerar

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har skickat in ett yttrande över SOU 2021:26 – Använd det som fungerar, dnr M2021/00774 - en utredning med fokus på återbruk av elektronik och elutrustning.Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter•…

Continue ReadingAnvänd det som fungerar