Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

  • Post author:
  • Post category:

ÅI:s anser att: Vi saknar en uppskattning av hur stor del av dagens massor som faktiskt beräknas omfattas av de Allmänna regler, och då också de positiva effekterna som beräknas…

Continue ReadingYttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar

Hållbar slamhantering betänkande SOU 2020:3. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

  • Post author:
  • Post category:

Vi stödjer alternativ 2 Sammanfattning: Alternativet 2 innebär ett förbud mot spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark.  Detta alternativ ger möjlighet…

Continue ReadingHållbar slamhantering betänkande SOU 2020:3. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har lämnat ett yttrande över Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall, , dnr…

Continue ReadingGenomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

  • Post author:
  • Post category:

Några viktiga delar i delbetänkandet som vi speciellt vill kommentera;- Mängden bygg- och rivningsavfall kan minimeras genom ökad återanvändning och återvinning. För att nå avfallsmålet och minimera bygg- och rivningsavfall…

Continue ReadingDokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial