Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

  • Post author:
  • Post category:

Några viktiga delar i delbetänkandet som vi speciellt vill kommentera;- Mängden bygg- och rivningsavfall kan minimeras genom ökad återanvändning och återvinning. För att nå avfallsmålet och minimera bygg- och rivningsavfall…

Continue ReadingDokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial

ÅI:s remissvar på utredningen Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

  • Post author:
  • Post category:

Återvinningsindustrierna har lämnat synpunkter på utredningen ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi”.ÅI anser att det är en brist att utredningen inte gavs möjlighet att…

Continue ReadingÅI:s remissvar på utredningen Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi